Luleåbiennalen 2018
17.11.2018~17.2.2019

Några foton från Malmberget (och ett från Luleå)
Masha Taavoniku
LKAB bevakar markrörelser. Gruvbrytningen orsakar förändringar på markytan när järnmalmen plockas ut. Bergmassan sjunker sakta ner och fyller ut platsen där malmen legat. LKAB bryter inte malm under områden där människor bor, men även mark en bit från gruvan kan röra på sig. De första rörelserna är inte synliga och orsakar inga skador, utan kan bara mätas med hjälp av känsliga instrument som placeras på såna här mätplintar.
Vid kanten av Gropen
SSAB:s stålverk i Luleå