Luleåbiennalen 2018
17.11.2018~17.2.2019

Gruvfanor i norr
Margareta Ståhl
Luossavara–Kirunavara Arbetareförbund – den organisation som så småningom blev Gruvarbetareförbundets avd 12 – bildades år 1900 och skaffade efter två års verksamhet den här fanan som sannolikt är deras första invigda föreningstecken. Tidigare hade de en demonstrationsflagga med föreningens namn och stiftelsedatum.
Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 4 i Malmberget skaffade den här fanan 1933, utförd av fanmålaren Johan Adolf Hellberg (1871-1935) i Torshälla. Deras första fana invigdes redan 1897 men brann upp i den stora folketshusbranden i Malmberget 1953.
Elektrikerförbundets avdelning 80 i Malmberget invigde sin fana 1954. På den röda duken förenas den lokala symboliken med arbetets blixtar. Motivet är Dundret med förbundsmärket ovanför. Baksidan bär devisen "Organisation är makt" ovanför ett handslag runt en fackla med en soluppgång i bakgrunden. Fanan är tillverkad på Lindblads fanateljé i Örebro.
Elektrikerförbundets avdelning 80 i Malmberget invigde sin fana 1954. På den röda duken förenas den lokala symboliken med arbetets blixtar. Motivet är Dundret med förbundsmärket ovanför. Baksidan bär devisen "Organisation är makt" ovanför ett handslag runt en fackla med en soluppgång i bakgrunden. Fanan är tillverkad på Lindblads fanateljé i Örebro.
Gruvarbetareförbundets avdelning 40 Svartöstaden, vars medlemmar arbetar i Luleå malmhamn, invigde sitt standar en vecka före den första maj 1908. Det visar en gruvvagn inramad av en eklövskrans. Deviserna på baksidan säger "Enighet ger styrka" och "Proletärer förenen eder" i en krans runt jorden.
Gruvarbetareförbundets avdelning 40 Svartöstaden, vars medlemmar arbetar i Luleå malmhamn, invigde sitt standar en vecka före den första maj 1908. Det visar en gruvvagn inramad av en eklövskrans. Deviserna på baksidan säger "Enighet ger styrka" och "Proletärer förenen eder" i en krans runt jorden.

Forskaren Margareta Ståhl har gjort en sammanfattning över de fanor från sekelskiftet som finns arkiverade inom olika avdelningar som tillhört Gruvarbetarförbundet. Texten liknar närmast en inventering, något som Margareta Ståhl ägnat många decennier åt bland annat hos Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Hon är Sveriges främsta fanexpert.

Läs mer i ”Vår enighets fana: ett sekel av fackliga fanor” (1998), LO, 1998, och “Vår fana röd till färgen: fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890” (1999), Linköping: Univ.,Linköping, 1999.