Luleåbiennalen 2018
17.11.2018~17.2.2019

Referenser

VIDARE LÄSNING

Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete: Sverige och andra världskriget, Stockholm: Norstedts, 1991.

Carlsson, Lars, Danko & Flamman, Luleå: Black Island Books, 2008.

Kieri, Gunnar & Sundström, Ivar, 1. arbetskompaniet Storsien: en bok om politisk internering 1939-40, Stockholm: Arbetarkultur, 1972.

Liinanki, Anne-Christine, Storsien: 100 år i en norrbottnisk by, Luleå: Black Island Books, 2008.

Ljungberg, Ann-Marie, Mörker, stanna hos mig, Stockholm: Alfabeta, 2009.

Molin, Karl, Hemmakriget: om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra världskriget, Stockholm: Tiden, 1982.

Nyberg, Steve, tecknad serie “Innan det är för sent”, publicerad i Galago #117.

Oldberg, Ulf, Attentatet mot Norrskensflamman, Stockholm: Alberts Bonniers förlag, 1972.

Raattamaa, Lars, Dö andras död, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2017.

Rehn, Siv, Internerad i norra Sverige: Krigsmaktens och Utlänningskommissionens interneringsläger i Norr- och Västerbotten under åren 1940–1945, Stockholm: Probus, 2002.

Sveriges Riksdag: Interneringsläger under andra världskriget. Interpellation 1999/2000:236 av Svensson Smith, Karin (v)
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/interneringslager-under-andra-varldskriget_GN10236

Konstitutionsutskottets betänkande
2002/03:KU26 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fri--och-rattighetsskyddsfragor_GQ01KU26

Vikström, Mikael ”Attentatet mot Norrskensflamman”, artikel på Norrbottens museums Kulturmiljöblogg, www.kulturmiljonorrbotten.com/2016/03/03/attentatet-mot-norrskensflamman/

Öberg, Siv ”En okänd historia återerövrad”, artikel ur Flamman, 2009-02-19, www.flamman.se/a/en-okand-historia-atererovrad

RADIO OCH TV

Reportage om attentatet mot norrskensflamman, Veckans Brott i SVT säsong 10 avsnitt 10, mars 2015

”Natten mot den 3 mars 1940”, radiodokumentär av Gunilla Bresky, sändes 2010 i Sveriges Radio P1.
”Attentatet”, radioteater i regi av Magnus Berg, sändes i Sveriges Radio 2010-02-27.

Dokumentären Upprättelse: en film om interneringslägren i Sverige under andra världskriget, av Nils Lundgren, 2003.
Beställs genom att maila till nils.lundgren.journalist@gmail.com

För tips om material att lägga till listan, kontakta: alice@luleabiennial.se