Luleåbiennalen 2018: Tidjord
17.11.2018~17.2.2019

Efter att ha legat i dvala i fem år återuppstår Skandinaviens äldsta konstbiennal med ett program som sträcker sig över ett vidsträckt geografiskt område med konsthändelser och utställningar i Luleå, Boden, Jokkmokk såväl som Kiruna och Korpilombolo. 37 konstnärer medverkar i årets upplaga, varav åtta konstnärer bidrar med nyproducerade verk.
 
Biennalen kommer även att presentera performance, uppmärksamma offentliga verk och arrangera filmprogram. Därutöver kommer en internationell konferens om anti-fascistisk organisering bland aktivister, konstnärer och tänkare att äga rum mot slutet av utställningsperioden, 15~17 februari.

Curatorer: Emily Fahlén, Asrin Haidari och Thomas Hämén
Huvudman: Konstfrämjandet

TIDJORD

Aldrig visste man vilka
villkor som skapats
i vintermörkret
*

Under den mörka tiden på året, november–februari, är soltimmarna sex om dagen i Sveriges nordligaste region, Norrbotten. I samklang med perioden under vilken Luleåbiennalen 2018 infaller, tar vi fasta på mörkret i landskapet som en premiss att tänka utifrån och att arbeta med.

Titeln på biennalen, Tidjord, är benämningen för den periodiska rörelsen av jordskorpan som uppstår p g a månen och solens gravitation, en rörelse parallell med tidvattnets. Ljus och mörker avlöser varandra rytmiskt i enlighet med den omgivande geografin.

Norrbottens geografiska position, med sin närhet till Finland och Ryssland, har historiskt sett gjort området till en aktiv militär zon. En laddad och strategisk gränstrakt där bl a en hel stad, med fem fort, växt fram för att försvara landet från inkräktare. Landskapet är rikt på vatten, malm och skog. Utvinningen av dessa resurser har lämnat djupa sår. Tystade forsar, gapande gropar, en stad som kollapsar i jorden. Är mörkret en del av dessa berättelser?

Mörkret som begrepp är huvudsakligen laddat med negativa associationer, sammankopplat destruktivitet och fördärv. Biennalen väcker frågor om vad en mörk tid kan sägas innebära: att det sociala och politiska våldet liksom tiden är en periodisk rörelse? Eller att mörkret är en för alltid närvarande premiss att navigera i?  I så fall – går dess ok att förhandla och samtidigt förstås som en potential för tänkande, drömmande och projektion? En position där sinnena skärps, ett rum där tid och plats kan upplösas och nya konturer uppenbara sig.

Med avstamp i de norrbottniska landskapen och med stark inspiration från dess samtida poesi-scen, skapas en serie släckta utställningsrum i städerna Luleå, Boden, Jokkmokk, Kiruna och Korpilombolo. I verk om tystade vattenfall, den påhittade vildmarken och väntan på ett krig som aldrig kommer dras paralleller till besläktade historier i andra bergstrakter, vid andra flodbanker och hav. Men här finns också verk som frångår en faktisk geografi, som kopplas upp mot drömmen och lättar från marken. Landskapet förstås som en plats där kontroll utövas och övergrepp begås, men också som en plats från vilken vi kan lära oss något om oss själva. Finns motståndet i landskapet och i dess rytmer?

*Ur Linnea Axelssons diktepos Aednan (2018)

Lulu-journalen

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas "östligt vatten". Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal som släpps en gång i månaden under perioden augusti 2018 till och med februari 2019. I sju nummer ges läsarna genom text, bild och film olika ingångar till det samlade temat mörkrets landskap. Alla nummer tar avstamp i ett offentligt verk i Norrbotten. Lulu-journalen görs av biennalens konstnärliga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publiceras på biennalens hemsida och går att ladda ner för utskrift.


Om Konstfrämjandet

Folkrörelsernas Konstfrämjande står sedan 2017 som huvudman för Luleåbiennalen. Sedan 1947 har Konstfrämjandets uppdrag varit “konst för alla” och huvuddelen av verksamheten har genomförts i de olika distrikten runt om i landet. Lokalt engagemang och delaktighet har varit grunden för allt arbete, men metoderna och analyserna har förändrats genom historien. Under de senaste åren har Konstfrämjandets uppdrag framförallt handlat om att omfördela resurser och kunskap för att främja konstens tillgänglighet. Det är i mötet mellan gräsrotsrörelser, ideellt och etablerat konstliv som Konstfrämjandet arbetar för en konst vars innehåll och kvalitet definieras av många. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, till exempel studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer.

Team:

Kontakt: info@luleabiennial.se

Emily Fahlén, konstnärlig ledare
emily@luleabiennial.se

Asrin Haidari, konstnärlig ledare
asrin@luleabiennial.se

Thomas Hämén, konstnärlig ledare
thomas@luleabiennial.se

Sara Edström, projektledare
sara.edstrom@konstframjandet.se

Alice Söderqvist, koordinator
alice@luleabiennial.se

Aron Kullander-Östling, grafisk form
Stina Löfgren, grafisk form
Julia Novitch, webbutveckling

Samarbetspartners:

Finansiärer:

Region Norrbotten
Luleå Kommun
Svenska Postkodstiftelsen
Kulturrådet

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas ”östligt vatten”. Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal som släpps en gång i månaden under perioden augusti 2018 till och med februari 2019. I sex nummer ges läsarna genom text, bild och film olika ingångar till det samlade temat mörkrets landskap. Alla nummer tar avstamp i ett offentligt verk i Norrbotten. Lulu-journalen görs av biennalens konstnärliga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publiceras på biennalens hemsida och går att ladda ner för utskrift. Formgivning: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren.

ISSN: 2003-1254